Eerste acties


Als u een noodsituatie in uw huis heeft gehad, zoals brand of waterschade, staat uw leven even op zijn kop. U bent geschrokken en zit vol vragen. Hoe moet het nu verder met u, uw spullen en uw woning? U hoeft niet alles in uw eentje op te lossen. Er zijn instanties die u bijstaan na een calamiteit. In dit boekje leest u hoe het nu verder gaat. Wie doet wat? Wat moet u zelf in de gaten houden of regelen? En tips hoe dingen stap voor stap aan te pakken. Na een noodsituatie sluit de brandweer meestal het gas en de stroom af. Bij grote schade schakelt de brandweer ‘Salvage’ in. Salvage is een organisatie die mensen kort na een calamiteit bijstaat met praktische hulp en steun om emotionele en materiële schade zoveel als mogelijk te beperken. De Salvage-medewerker is er vaak al binnen een uur. De Salvage-medewerker is te herkennen aan blauw-gele jas en blauwe helm.

Van de Salvage-medewerker krijgt u een kaartje met een ‘incidentnummer’. Bewaar dit kaartje heel goed! Dit nummer kunt u nog vaak nodig hebben!