Praktische zaken regelen


Na grote schade kunt u vaak uw woning niet in omdat dat niet veilig is. Ook na bijvoorbeeld een kleine woningbrand kunt u soms tijdelijk niet in uw huis wonen. Dat heeft dan te maken met stank en roetdeeltjes in uw woning.

Onderdak

De Salvage-medewerker is er voor de eerste praktische hulp en adviezen. Als u niet meer in uw woning kunt blijven, zoekt Salvage een verblijfplaats voor u. Wellicht kunt u terecht bij familie of kennissen. Als dat niet kan, regelt Salvage een hotel voor de eerste nacht(en). De kosten voor een hotelovernachting kunt u bespreekbaar maken met uw inboedelverzekeraar. De dienstverlening door Salvage is voor u gratis. Schakelt u zo snel mogelijk, liefst direct na de calamiteit, uw verzekeraar in. De Salvage-medewerker kan voor u opzoeken wie uw verzekeraar is en wat het alarmnummer is. Komt er geen Salvage-medewerker? Dan moet u zelf onderdak regelen, bijvoorbeeld bij buren, vrienden of familie of in een hotel.

Belangrijkste spullen uit uw woning halen

Als de brandweer zegt dat het veilig is, kunt u waardepapieren, kostbaarheden, wat kleding, geld en eventueel spullen met emotionele waarde uit de woning halen. Denk ook aan de knuffels van de kinderen: als ze niet stinken of beschadigd zijn, kunnen ze uw kinderen troost bieden in deze onrustige dagen. Noteert u meteen de meterstanden en bewaar dit goed.

Doe dit alleen na toestemming van de brandweer.

Als het nodig is en als het kan, wordt uw woning afgesloten of dichtgetimmerd. U krijgt zelf de sleutel, zodat u de woning weer in kunt. Als u er niet bent, bewaart de politie de sleutel voor u. Een dichtgetimmerde woning is aardedonker. Gaat u uw woning binnen om de situatie te bekijken of om spullen op te halen? Neem dan een zaklamp mee. Ga bij voorkeur ook niet alleen. Gebruik nooit een kaars of een aansteker in verband met brandgevaar! Wees extra oplettend als u de woning binnengaat. Ook als uw woning veilig is verklaard, liggen er toch nog gevaren op de loer. Er kunnen gaten in de vloer zitten, gebroken glas kan alsnog uit de sponning vallen en misschien zijn het gas en de stroom nog niet afgesloten. Zorg daarom altijd voor een zaklamp en wees heel voorzichtig.

Weer uw woning in

Als de brandweer zegt dat u weer uw woning binnen kunt, mag u er vanuit gaan dat uw gezondheid daarbij geen gevaar loopt. Maar let op: als u gaat schoonmaken, kunnen vervuilende stoffen weer opdwarrelen. Dat kan ongezond zijn. Wij adviseren om u hiertegen te beschermen. Dat kan eenvoudig door een mondkapje te dragen.

Tips van de verzekeraar

  • Laat beschadigde spullen in de woning liggen. Dit maakt het afhandelen van de schade makkelijker.
  • Bescherm onbeschadigde spullen of haal ze uit de woning.
  • Haal - als dat kan - bederfelijke voedingsmiddelen uit uw koelkast en vriezer.
  • Noteer - als dat kan - de meterstanden achterin dit boekje.
  • Gebruik nooit etenswaren of medicijnen die uit een ruimte komen waar brand is geweest! Vraag nieuwe medicijnen aan bij uw apotheek of vraag een spoedrecept aan via de doktersdienst.
  • Een roetlaag laat zich niet wegboenen met een emmertje sop en een schuursponsje. Het verwijderen van roet is specialistenwerk. Alleen lichte roetaanslag kunt u proberen te verwijderen. Eerst de losse deeltjes voorzichtig opzuigen, dan schoonmaken met een oplossing van water, afwasmiddel en ammoniak. Goed luchten!

En mijn spullen?

Onder inboedel verstaan we: alles wat nog niet in de woning zat toen u de woning betrok. Bij bijvoorbeeld een woningbrand of ernstige wateroverlast, gaat vaak een deel van de inboedel verloren. Dat hoeft niet te betekenen dat u alles kwijt bent. De spullen die niet zijn verbrand, zijn meestal vies. Ze zitten onder het roet, stinken of hebben waterschade. In een aantal gevallen kan dat opgelost worden. Als u een inboedelverzekering heeft, dan vergoedt de verzekeraar de schade aan uw bezittingen. Wat wel en wat niet vergoed wordt, is afhankelijk van de voorwaarden in uw polis, bijvoorbeeld of u wel of geen eigen risico heeft. Uw verzekeraar helpt u bij het zoeken naar de beste oplossingen voor uw beschadigde eigendommen. Beschadigde spullen moet u zelf declareren bij uw verzekeraar. GroenWest speelt hierbij geen rol.

Er bestaan bedrijven die gespecialiseerd zijn in het herstellen van water-, rook- en roetschade. Zij hebben specialistische apparatuur en kennis in huis voor het schoonmaken van inboedel die water-, rook- en/ of roetschade heeft opgelopen. Zelfs kleding en boeken met roetaanslag kunnen door hen soms ‘gered’ worden. U vindt ze bijvoorbeeld via google.nl op zoekterm ‘herstel na waterschade’.

Woning langere tijd onbewoonbaar?

Na de calamiteit beoordeelt de brandweer de bouwkundige staat van uw woning. Is de schade erg groot, dan kan de brandweer of de inspecteur Bouw- en Woningtoezicht de woning (tijdelijk) afkeuren. Dat betekent dat u dan (tijdelijk) niet in de woning mag wonen. U moet dan ergens anders onderdak vinden. Kunt u tijdelijk niet in uw huis wonen, dan moet u zorgen dat uw woning binnen twee weken leeg is. Alle inboedel moet dan verwijderd zijn. Meestal regelt de inboedelverzekeraar hiervoor een schoonmaakbedrijf, maar u moet wel zorgen dat het schoonmaakbedrijf uw woning in kan.

Huur stopzetten

De huur van een woning die onbewoonbaar is geworden door schade, stopt in principe op de datum waarop de schade is ontstaan. De huur wordt alleen stopgezet als u voldoet aan bepaalde voorwaarden. Zo moet de woning vrij toegankelijk zijn voor herstelwerkzaamheden. Hiervoor levert u uw sleutels in. De woning moet binnen twee weken zijn leeggeruimd, dat wil zeggen: vrij zijn van inboedel. En u moet de schade direct bij GroenWest hebben gemeld.

U bent verzekerd

Als u verzekerd bent, neemt de verzekeraar u na de calamiteit veel zorg uit handen. De verzekeraar zoekt uit welke spullen zo beschadigd zijn dat ze weggegooid moeten worden en wat nog schoon en droog gemaakt kan worden. Ook regelt de verzekeraar de afvoer en de opslag van de inboedel. Tegelijkertijd neemt hij of zij de schade op.

U bent niet verzekerd

Als u geen inboedelverzekering heeft, moet u zelf regelen dat de woning binnen twee weken leeg is. Mocht u zelf de woning gaan leegruimen, dan raadt GroenWest aan om tijdens deze klus mondkapjes te dragen. Gooi verbrande inboedel weg en sla andere spullen op, bijvoorbeeld in een box of schuur.

Afstandsverklaring

U kunt ook kiezen voor een afstandsverklaring: met deze verklaring doet u afstand van uw inboedel. GroenWest verwijdert dan de complete inboedel voor u en voert deze af. Let wel: de kosten hiervan kunnen behoorlijk oplopen en worden bij u in rekening gebracht.

Vervangende woonruimte

Is uw woning na de brand voor meer dan vier maanden onbewoonbaar? Dan kunt u voorrang krijgen bij het zoeken naar andere huisvesting. De gemeente kan u helpen bij het aanvragen van een calamiteitenvoorrangsverklaring.

Alleen het huishouden van de officieel geregistreerde hoofdbewoner (met huisvestingsvergunning en huurcontract) krijgt voorrang. Is de woning korter dan vier maanden onbewoonbaar, dan komt u niet in aanmerking voor voorrang: na het opknappen gaat u weer terug naar uw woning.

Noodopvang

GroenWest is niet wettelijk verplicht om vervangende woonruimte aan te bieden tijdens dringende herstelwerkzaamheden in de woning. De wet gaat er zelfs vanuit dat de huurder dan zelf andere woonruimte zoekt. Misschien kunt u terecht bij vrienden of familie. Afhankelijk van uw verzekering kunt u ook tijdelijk in een hotel of pension verblijven. Check dat bij uw verzekeraar voordat u een hotel boekt! Vergoedt uw verzekering geen hotelkosten en kunt u niet terecht bij buren, vrienden of familie? Meld dan bij uw gemeente de problemen die u ondervindt. De gemeente kan u dan helpen met noodopvang. Het is bij opvang wel de bedoeling dat u zich zo snel mogelijk weer kunt redden in de samenleving. Hier wordt u natuurlijk wel mee geholpen.

Deel dit artikel