Wat gebeurt er met mijn huis?


Uw woning is beschadigd en moet worden gelucht, schoongemaakt of zelfs hersteld. Hoe werkt dat? Wie bepaalt wat er gaat gebeuren? Wie doet wat? Hoe gaat het verder?

Heeft u al:

 • de meterstanden genoteerd?
 • uw verzekeraar en GroenWest geïnformeerd over de brand?

Als u verzekerd bent, regelt de verzekeraar dit voor u:

 • bluswater wegpompen
 • ontvochtingsapparatuur of bouwdroger plaatsen
 • ventileren
 • stank bestrijden met specialistische apparatuur
 • inboedel selecteren: wat moet weg, wat moet schoongemaakt worden, wat moet opgeslagen worden en de uitvoering van deze werkzaamheden
 • samen met GroenWest bepalen welke schoonmaak- en herstelwerkzaamheden nodig zijn.

Na de melding van een calamiteit controleert GroenWest allereerst of de woning deel uitmaakt van een Vereniging van Eigenaren (VvE). Is dit het geval, dan wordt de opstalverzekering van de VvE ingeschakeld om de schade aan de woning te beoordelen en het herstel te coördineren. Zit uw woning niet in een VvE, dan schakelt GroenWest een technisch medewerker in. Deze medewerker coördineert het herstel van de woning, maakt een eerste inschatting van de schade en zoekt contact met de bewoner. Hij/zij maakt foto’s en legt de schade zo precies mogelijk vast. Verder werkt de medewerker volgens een stappenplan, waarbij hij/zij iedere stap registreert.

In het kort zijn dit de stappen:

 1. Hij/zij verwijst u door naar de juiste verzekeraars. De schade in en aan de woning kan namelijk vallen onder verschillende verzekeringen, zoals de inboedelverzekering, de WA-verzekering, de collectieve verzekering van de Vereniging van Eigenaren en de CAR (alleen van toepassing als een brand tijdens een bouwproject plaatsvond).
 2. Als het nodig is, schakelt hij/zij een bedrijf in voor ‘bereddering’: dat is het wind- en waterdicht en afsluitbaar maken van de woning.
 3. Als het nodig is, schakelt hij/zij een bedrijf in voor het eerste noodherstel, bijvoorbeeld het schoonmaken en herstellen van het trappenhuis en de lift, het stutten van de woning, het installeren van een bouwdroger e.d.
 4. Hij/zij laat onder bepaalde voorwaarden de huur stopzetten.
 5. Hij/zij bepaalt de verdere werkwijze: wat moet hersteld worden – en door wie. De werkwijze is afhankelijk van de omvang van de schade.
 6. Bij grote schade neemt hij/zij de schade een tweede keer op, eventueel samen met de aannemer, de opstalverzekeraar en/of het schoonmaakbedrijf. De bewoner of inboedelverzekeraar maakt de woning inboedelvrij.
 7. Hij/zij kan opdracht geven tot uitvoering van noodschoonmaakwerkzaamheden. Hierbij hebben de omwonenden altijd prioriteit. Daarom worden eerst het trappenhuis, de lift en dergelijke hersteld en daarna uw woning.
 8. Na de schoonmaak beoordeelt hij/zij de schade eventueel nog een keer. Als het moet, worden de plannen aangepast.
 9. Hij/zij geeft opdracht voor de herstelwerkzaamheden. Als de herstelwerkzaamheden zijn afgerond, kan de woning indien nodig weer bewoonbaar worden verklaard door Bouw- en Woningtoezicht.
 10. U kunt de sleutels komen halen en naar huis. De huur gaat weer in.

Belangrijk om te weten:

 • Heeft u vóór de noodsituatie zelf woningverbeteringen aangebracht, zoals een keukenblok of ligbad? Dan worden deze schoongemaakt via GroenWest. Het herstel van eventuele schade kunt u indienen bij uw aanvullende opstalverzekering.
 • GroenWest zet de huur alleen stop, als uw woning binnen twee weken na de calamiteit helemaal inboedelvrij is en u de sleutels hebt ingeleverd.
 • Vermoeden we brandstichting? Dan doen we aangifte bij de politie.
 • Burgerlijk Wetboek Boek 7, artikel 220, lid 1: Een huurder moet de woning openstellen om de verhuurder in de gelegenheid te stellen dringende herstelwerkzaamheden uit te voeren. Met andere woorden: u bent wettelijk verplicht uw woning leeg te ruimen en/of tijdelijk te verlaten om GroenWest de kans te geven de woning te herstellen.
 • Keert u na het opknapwerk niet terug in de oude woning? Dan moet u officieel de huur opzeggen.

Bent u niet verzekerd en was de brand betrekkelijk klein? Dan moet u uw woning heel goed luchten. Luchten helpt tegen de brandlucht, tegen ongezonde dampen en rook. Bovendien kan het bluswater dan beter verdampen. Meubels, kleden en gordijnen lucht en reinigt u bij voorkeur buitenshuis.

Moet u extra ventileren in verband met vocht? Zet dan ook de verwarming aan; de ventilatie heeft dan meer effect.

Deel dit artikel